Moerasvaren

Thelypteris palustris

Habitat: 

Moerasvaren komt voor in soortenrijke, regelmatig gemaaide, zure, venige rietlanden, op drijftillen, in elzenbroekbossen en natte berkenbossen, in verlandende kreken en wielen, in walgrachten en in tot bos verlande moerassituaties.