Natuurtype: Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren

Beschrijving: 

Het Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren is typisch voor zeer nat, verlandend laagveen. Het ontstaat uit rietlanden en zeggemoerassen die niet meer worden gemaaid en bevat meer kalkminnende soorten dan de andere Elzenbroekbossen. Het samen voorkomen van Moerasvaren, Pluimzegge en Koninginnenkruid is karakteristiek.