Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Beschrijving: 

De Kleine parelmoervlinder is een zeldzame soort die vooral in de kuststreek te vinden is, maar door zijn mobiliteit overal kan opduiken. De bovenkant van de vleugels is oranje met zwarte stippen. In vlucht is dit stippenpatroon tamelijk opvallend. De onderkant van de achtervleugel heeft opvallende, grote ovale zilverkleurige vlekken. De vleugelvorm is enigszins hoekig met een inbochting in de bovenvleugel. De Kleine parelmoervlinder is vooral te vinden op voedselarme graslanden en duinen waar veel viooltjes voorkomen.

Beheer: 

Vanwege zijn mobiliteit is de Kleine parelmoervlinder in principe in staat om geschikte plekken op eigen kracht te bereiken. Belangrijk bij het verbeteren of behouden van geschikte plekken zijn het openhouden van duin- en andere schrale graslanden en het behouden of creëren van braakliggende akkers of akkerranden met viooltjes.