Slangenkruid

Echium vulgare

Slangenkruid is een inheemse plant, die typisch gevonden wordt in kalkrijke duinen, opgehoogde terreinen, wegbermen met kalk etc. De bloemen worden druk bezocht door hommels en bijen.