Grote wolbij

Anthidium manicatum

Beschrijving: 

De Grote wolbij is een relatief grote bijensoort, tot 1,8 cm lang. Ze lijken wat op een kruising tussen een Honingbij en een wesp maar ze niet gevaarlijk naar mensen toe. Ze kunnen ter plaatse blijven helikopteren. De mannetjes bevechten elkaar en andere nectarbezoekende insecten met drie doorntjes op het achterlijf. Ze danken hun naam aan het verzamelen van plantenharen waarmee ze hun nest bekleden. Ze komen in tuinen voor, zelfs in stedelijke gebieden, soms ook langs zonnige bosranden. Elk vrouwtje maakt een eigen nestje, ze doet dat in muurspleten, oude nesten van andere solitaire bijen en andere holle ruimten.

Beheer: 

De Grote wolbij heeft drie dingen nodig in zijn habitat: nectar (vooral van vlinderbloemigen zoals rolklaver maar ook salie en dergelijke), plantenharen (van Ezelsoor, Slangenkruid en andere harige plantensoorten) en holletjes. Vooral die plantenharen bepalen of de soort ergens te vinden is of niet.