Hartgespan

Leonurus cardiaca

Habitat: 

Hartgespan is een soort van ruigten en zomen op vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, basische bodems. Ze heeft geneeskrachtige eigenschappen (onder andere als kalmeermiddel tegen hartkloppingen) en wordt voor die doeleinden reeds lange tijd gekweekt, onder andere in kasteel- en abdijtuinen. Waarschijnlijk is de soort in onze streken, evenals in andere delen van Europa, binnengebracht door de mens. Ook nu nog wordt hartgespan af en toe in tuinen gekweekt, maar dan eerder als honingplant voor bijen. Dat verklaart ongetwijfeld voor een deel de aanwezigheid van hartgespan in verstedelijkte milieus. In de Duinen staat hartgespan vooral op ruderale plaatsen in de rand van duinstruweel of duinbos.