Stinkende ballote

Ballota nigra

Habitat: 

Stinkende ballote is een soort van zomen, struwelen en ruigten. Ze groeit op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke standplaatsen. Stinkende ballote staat vaak op verstoorde gronden in een verstedelijkte omgeving.