Bijenplant

planten voor wilde bijen

Definitie: 

Met een bijenplant wordt een (tuin)plant bedoeld waar veel wilde bijen en hommels (en eventueel vlinders) hun nectar en stuifmeel komen halen. Het aanplanten van deze soorten in de tuin zorgt voor meer soortenrijkdom. Vooral als er een flink aantal van bij elkaar staat: een flinke border, een paar vierkante meter bloembollen etc. Kies de planten zo dat ze geschikt zijn voor het bodemtype en lichtinval, de meeste soorten hebben het graag zonnig.