Hemelsleutel

Sedum telephium

Habitat: 

Hemelsleutel komt hoofdzakelijk voor in zoomvegetaties langs zonnige bosranden, in iets ruig grasland op perceelsranden, in wegbermen en in dreven. Eerder uitzonderlijk groeit de soort ook wel in de eigenlijke kruidlaag van het bos zelf. Hemelsleutel komt zowel voor op zandige bodem, als op zandleem, leem en klei, maar zeeklei wordt gemeden. Hemelsleutel verdraagt maaien en begrazen slecht. Meestal staat de soort op plaatsen waar geen beheer gebeurt tot de bramenwoekering te erg wordt en hemelsleutel in de verdrukking brengt. De standplaatsen variëren van vrij droog tot vochtig, en van matig zuur tot basisch. Ondanks de licht verruigende standplaatsen is hemelsleutel globaal toch een soort van eerder schrale milieus.