Verbreiding en verspreiding zijn vaak termen die voor hetzelfde gebruikt worden. Hier zien we verbreiding als de manier om van één locatie naar een andere te gaan. Bij planten zijn het stuifmeel, sporen of zaden die zich verplaatsen. Verplaatsing van stuifmeel noemen we gamie en verplaatsing van zaden chorie. Entomogamie houdt bijvoorbeeld de verspreiding in van stuifmeel naar de vrouwelijke delen (de stamper) op dezelfde of een andere plant van dezelfde soort. Gamie is dus een wijze van bestuiving. Chorie daarentegen gaat echt over de verspreiding van de zaden of vruchten en draagt dus bij tot de verspreiding van plantensoorten. Bij dieren zijn het de dieren meestal zelf, maar het kunnen ook de eitjes zijn die zich verplaatsen.