Hyssop

Hyssopus officinalis

Habitat: 

Hyssop wordt in Vlaanderen aangetroffen op oude muren, wellicht uitsluitend in de nabijheid van aanplantingen (kruidentuinen). De soort vertoont dan een voorkeur voor droog, erg zonnig, vaak kalkrijk substraat. Ook in haar gebied van herkomst vertoont de soort die habitatpreferenties.