Duizendblad

Achillea millefolium

Habitat: 

Duizendblad groeit in grasland en wegbermen op alle droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke bodems, met evenwel een voorkeur voor meer zandige bodems.