Natuurtype: Vossenstaartgrasland

Grote vossenstaart is in Vlaanderen een algemeen gras, maar het graslandtype dat ernaar genoemd is komt veel minder voor, zeker in goed ontwikkelde vorm. Vossenstaartgrasland komt voor op 's winters overstroomde, gemaaide graslanden in de buurt van rivieren (of beken). In de zomer zakt het grondwaterpeil sterk. Er zijn weinig typische soorten en ze zijn zeldzaam : Weidekerveltorkruid, Grote pimpernel en Weidekervel.