Natuurstreefbeeld: Zilverschoongrasland (rbbzil)

Beschrijving: 

De standplaatsen van het Zilverschoongraslanden worden gekenmerkt door betreding en langdurig hoge waterstanden of overstromingen in de winter. Daarna wordt het meestal veel droger en kan het vee komen grazen. De bodem is (zeer) voedselrijk en de meest typische vorm betreft permanente weiden met depressies of grachten, waarlangs het Zilverschoongrasland voorkomt. Een aantal typische soorten zijn Zilverschoon, Geknikte vossenstaart, Watermunt, Gewone waterbies, Valse voszegge en Zeegroen rus . Andere opvallende kenmerkenden soorten zijn Aarbeiklaver en Kruipend moerasscherm maar deze zijn zeldzamer.

heeft als indicator van een goede toestand
Veronica scutellata
heeft als indicator van een goede toestand
Carex vulpina

Natuurbeheer: 

Het handhaven van een hoge grondwatertafel in combinatie met een begrazingsbeheer levert de beste garantie op voor het voortbestaan. mooie voorbeelden kunnen zich ontwikkelen bij graslanden die kunnen overstromen (rivieruiterwaarden) en worden begraasd. In het buitenland zijn er ook, zeer mooie bloemrijke voorbeelden onder varkens begrazing. In het buitenland zijn heel mooie en bloemrijke voorbeelden bekend onder varkensbegrazing, die tegelijk zorgt voor begrazing en door zijn gewroet ook voor een permanent pioniermilieu.