Natuurstreefbeeld: Zilverschoongrasland (rbbzil)

De standplaatsen van het Zilverschoongraslanden worden gekenmerkt door betreding en langdurig hoge waterstanden of overstromingen in de winter. Daarna wordt het meestal veel droger en kan het vee komen grazen. De bodem is (zeer) voedselrijk en de meest typische vorm betreft permanente weiden met depressies of grachten, waarlangs het Zilverschoongrasland voorkomt. Een aantal typische soorten zijn Zilverschoon, Geknikte vossenstaart, Watermunt, Gewone waterbies, Valse voszegge en Zeegroen rus . Andere opvallende kenmerkenden soorten zijn Aarbeiklaver en Kruipend moerasscherm maar deze zijn zeldzamer.