Tweerijige zegge

Carex disticha

Habitat: 

Tweerijige zegge komt voor in natte dotterbloemgraslanden of - bij nog net iets hogere waterstanden - in soortenarme zeggenvegetaties, waar de soort vaak dominant voorkomt, eventueel vergezeld van een beperkt aantal andere zeggen, zoals scherpe of moeraszegge. De soort groeit op diverse bodemtypes. Enkel de meest zure bodems worden gemeden. Ook licht brak water wordt getolereerd. Vaak is er op de vindplaatsen sprake van (basische) kwel. De soort groeit meestal op matig voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen. In graslanden gedijt tweerijige zegge vooral in hooilanden of hooiweiden.