Lidrus

Equisetum palustre

Habitat: 

Lidrus is een soort van natte graslanden op matig tot zeer voedselrijke bodems. Soms groeit ze als pionier op kale natte bodems. Ze houdt van plaatsen met een vrij sterk wisselende grondwaterstand en kan behoorlijk wat verstoring verdragen.