Natuurtype: Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei

Het elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei is het natste bostype van Vlaanderen. Het bevat naast typische soorten van de elzenbossen zoals Wolfspoot en Grote wederik ook soorten van zeer natte standplaatsen zoals Wateraardbei, Grote waterweegbree en Holpijp.