Grote wederik

Lysimachia vulgaris

Habitat: 

Verlandende sloten, vochtige wegbermen, rietlandzomen, vegetaties van grote zeggen, duinpannen, oevers van beken, rivieren en kanalen enz. vormen geschikte groeiplaatsen voor grote wederik. Vaak komt de soort voor in dichte, hoge, verruigende vegetaties.