Natuurtype: Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea

Dit elzenbroekbos is iets droger dan de andere elzenbroekbostypes. Het heeft nog wel heel wat vochtminnende soorten zoals Bitterzoet, Gele lis en Grote kattenstaart maar er komen ook soorten voor van drogere standplaatsen zoals Gewone braam, Brede stekelvaren en Wijfjesvaren.