Pitrus

Juncus effusus

Habitat: 

Vochtige tot natte, tijdelijke overstromende graslanden en heidegebieden, broekbos en min of meer open plaatsen in vochtige tot natte bossen, boswegels, oeverzones van plassen, slootbermen, verlandende sloten en beken, vochtige wegkanten enz. zijn geschikt als groeiplaatsen voor pitrus. De soort heeft een voorkeur voor zwak zuur, mesotroof, zacht water.