Pitrus

Juncus effusus

Pitrus is een middelhoge tot hoge, zelden laag blijvende, glanzend gras- tot olijfgroene, in dichte en vaak omvangrijke pollen groeiende zomerbloeier met een korte, gedrongen wortelstok. De gladde, pas bij verdroging gegroefde stengels bevatten compact merg (pit) en zijn niet al te gemakkelijk samen te knijpen. Pitrus gedijt op allerlei vochtige, kalkarme tot kalkloze standplaatsen, maar vooral op matig tot sterk zure, tenminste 's winters natte grond die onder een zekere invloed van bemesting staat of gestaan heeft. Beter dan de meeste andere planten voelt hij zich thuis in zure milieus met onregelmatige waterstandsschommelingen. Dikwijls staat hij op plekken die afwisselend blank staan en uitdrogen, en waar de grond verslempt is. Talrijk optreden van Pitrus is veelal een teken dat een biotoop uit zijn evenwicht gebracht is.