Natuurstreefbeeld: Bronbos (91E0_vc)

Het natuurstreefbeeld bronbos komt lokaal voor aan (veelal kalkrijke) bronnen en bronbeken, op lemige tot zandlemige bodems. Dit type heeft een typische bronflora met o.a. Paarbladig goudveil, Verspreidbladig goudveil, Hangende zegge, Bittere veldkers en Reuzenpaardenstaart. De bodem is er nat tot zeer nat, maar er is geen stilstaand water.

Dit natuurstreefbeeld wordt ook het Goudveil-Essenbos genoemd. De officiële afkorting van dit natuurstreefbeeld is 91E0_vc, in het verleden is ook de afkorting 91E0_bron gebruikt. Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitattype 91E0. Dit habitattype bestaat uit verschillende natte bostypes en wordt daarom opgedeeld in verschillende subtypes.  

Enkele typische diersoorten voor bronbeken zijn o.a. Beekprik en Rivierdonderpad (beiden vissoorten van de bijlage 2), Vuursalamander, Bosbeekjuffer, Gewone bronlibel en tal van andere specifieke zoetwatermacro-invertebraten. Bronbossen worden gekenmerkt door een zeer grote diversiteit aan specifieke insecten en spinnen en hebben een rijke slakkenfauna, waaronder een aantal amfibische soorten. Een 360° panorama van dit type zie je hier.