Hangende zegge

Carex pendula

Habitat: 

Hangende zegge is een soort van kwelzones in bossen op leembodem (zgn. bronbossen). Ze is vooral kenmerkend voor natte essenbossen met een ondergroei van onder andere verspreidbladig goudveil, reuzenpaardenstaart, slanke zegge en moerasspirea. Tegenwoordig wordt hangende zegge ook in tuincentra aangeboden en in tuinen aangeplant. Van daaruit kan de soort hier en daar verwilderen.