BWK: Bronbos (vc)

BWK-codes: vc

De eenheid vc staat voor elzen-essenbos van bronnen en bronbeken. Dit bostype komt voor op zware, rijke leembodems. Het komt vooral voor als lineair element langsheen bronbeken, zowel in bos gelegen als erbuiten, maar dan onder de vorm van een houtkant of andere houtige begroeiingen. Op een beperkt aantal plaatsen komt dit type als vlakvormig element in bos voor, meestal in de grootte-orde van enkele vierkante meter, uitzonderlijk enkele honderden vierkante meters.