Paarbladig goudveil

Chrysosplenium oppositifolium

Habitat: 

Paarbladig goudveil komt voor in bron- en kwelzones in loofbos en langs schaduwrijke beekvalleien, bij voorkeur op lemige bodems. De plant kan wat meer licht verdragen dan verspreid- bladig goudveil, maar verkiest evenzeer een koele standplaats met hoge luchtvochtigheid en een gelijkmatige temperatuur. Zuurstofrijk, eerder voedselrijk water is een absolute noodzaak en meer nog dan bij verspreidbladig goudveil is regelmatige overstroming gewenst. Drainage-activiteiten in de bronzone zijn daarom voor deze plant nefast. Bijna alle groeiplaatsen liggen in essenbronbossen, met uitzondering van die in de Kempen en in de West-Vlaamse Zandstreek (Wijnendale), die in mesotroof elzenbroek liggen. Paarbladig goudveil is meer dan verspreidbladig goudveil gebonden aan oud bos.