Natuurtype: Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart

Het Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart is een smal, meestal lijnvormig bostype, langs bronnen en bronbeekjes, die kalkhoudend zuurstofrijk en voedselrijk grondwater van constante temperatuur aanvoeren. Het wordt gekenmerkt door een uitgesproken voorjaarsaspect. De planten weten te profiteren van het relatief warme bodemwater op het moment dat de grond in de omgeving nog niet op temperatuur is, soms zelfs nog bevroren.
De boomlaag wordt gedomineerd door Gewone es. In de struiklaag overweegt Hazelaar. De meest typische soorten in de kruidlaag zijn Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Reuzenpaardenstaart, Bittere veldkers, Bosereprijs, Hangende en Slanke zegge en Dotterbloem