Kruipende boterbloem

Ranunculus repens

Habitat: 

Kruipende boterbloem is een sterk competitieve pionierssoort die snel nieuwe oppervlakken kan veroveren door middel van uitlopers die tot 1,5 m lang kunnen worden. Ze gedijt zowel in het volle licht als in halfschaduw. Kruipende boterbloem vertoont een brede ecologische amplitude. De soort is vaak aanwezig in graslanden, maar ook langs bospaden, en in milieus met sterk wisselende waterstanden en tijdelijke overstromingen. Kruipende boterbloem is ook talrijk aanwezig in verstoorde gebieden, zoals ruigten, bermen, oevers van poelen en vijvers, braakland, bouwland en tuinen. Het is een soort van voedselrijke, niet uitgesproken zure bodems.