Graslandfase: Grassenmix, fase 1

Beschrijving: 

Het grasland bestaat uit verschillende kleuren groen afkomstig van verschillende grassoorten. Kruiden komen maar beperkt voor in haarden. Elke haard bestaat meestal maar uit 1 soort. Het dominante gras (> 25%) is vaak Ruw beemdgras. Maar ook andere algemene grassen kunnen domineren.

onderhoudsbeheer

Gangbaar gebruik: 

Ruwvoerwinning vanaf half mei, voorjaarbeweiding met gemiddeld 3-4 GVE/ha.

Beheer: 

Door 2 keer per jaar te hooien vorm je het grasland om van fase 1 naar fase 3. Bij goed maaibeheer sla je zo mogelijk fase 2 zelfs over. De 1ste keer maai je eind mei, de 2de keer eind september. Op zandigere gronden zal je na 3 tot 5 jaar in fase 3 zijn. Op kleigronden kan dit 4 tot 6 jaar of zelfs langer duren.