Gewone kropaar

Dactylis glomerata

Habitat: 

Kropaar is een soort van voedselrijke graslanden, wegbermen, ruigten en bosranden. Ze staat op allerlei matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vochthoudende bodems. Op zeer stikstofrijke bodems groeit kropaar ook op droge bodems.