Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

Het Groot dikkopje is een algemene soort van schrale structuurrijke, wat vochtige graslanden, ruigten en heide. Hij verkiest beschutte plekjes nabij bosranden. Ze zijn onopvallend bruin, maar iets gevlekter dan Zwart- en Geelsprietdikkopje. Grote dikkopjes zijn ook vrij mobiel