Extensieve begrazing

Enkele grazers

Definitie: 

Begrazing is een populaire beheermaatregel geworden in het natuurbeheer. Hiermee wordt bedoeld het inzetten van vee, meestal voor natuurbehoudsdoeleinden. Als begrazing gebeurt door wild (zoals Edelhert vb), wordt het natuurlijke begrazing genoemd. Extensieve begrazing werkt met veel lagere veedichtheden dan in de landbouw gebruikelijk is, en dikwijls ook met meer zelfstandige veerassen zoals Schotse Hooglanders, Galloways of Konik-paarden.