Kolonisatie

Verovering van nieuw gebied

Definitie: 

Kolonisatie is het proces waarbij een plant of dier zich in een gebied vestigt. Het veronderstelt verspreiding, voortplanting en concurrentie met al aanwezige flora en fauna.