Bast

Definitie: 

Al het weefsel dat zich aan de buitenzijde van het cambium bevindt, wordt gewoonlijk bast genoemd. De bast bestaat deels uit levend en functioneel floëem, dat zich het dichtst bij het cambium bevindt. Meer naar de buitenkant vinden we ouder floëem en tenslotte de schors.