Rode lijst

Hoe is het gesteld met een soort?

Definitie: 

Rode Lijsten geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort in een bepaalde regio. De rode lijsten die opgesteld zijn volgens de criteria van het IUCN (International Union for the Conservation of Nature) bevatten volgende categorieën:

  • Verdwenen uit Vlaanderen
  • Met verdwijnen bedreigd
  • Kwetsbaar