Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Het Geelsprietdikkopje is een onopvallend gekleurd vlindertje, typisch voor structuurrijke, ruigere en wat schralere graslanden. Meestal is hij te vinden nabij bosranden of andere beschutte plekjes. Hij wordt dikwijls verward met het Zwartsprietdikkopje die er goed op lijkt en een gelijkaardige ecologie heeft.