Akkerdistel

Cirsium arvense

Habitat: 

Akkerdistel is een soort van zeer voedselrijke ruigten op vochtige tot droge bodems en in pionierssituaties (onder andere akkers, zoals de naam al verraadt). Ze kan zwak brakke bodems verdragen. Het is een van de weinige plantensoorten in ons land waarvoor een verdelgingsplicht geldt. Akkerdistel blijkt echter een zeer moeilijk te bestrijden onkruid omdat de zeer lange wortelstokken gemakkelijk in stukken breken en al die stukken nieuwe planten kunnen genereren. Bovendien kan het pluizige zaad met de wind over grote afstanden getransporteerd worden. De verdelgingsplicht heeft akkerdistel zeker niet klein gekregen.