Natuurstreefbeeld: Vochtige heischrale graslanden (6230_hmo)

Vochtige heischrale graslanden komen meestal voor op vochtige zure lemige zandbodems. Dwergstruiken (bv. Dopheide en Struikheide), kruiden (bv. Heidekartelblad en Tormentil) en schijngrassen (bv. Blauwe en Bleke zegge) vormen een soortenrijk gesloten grasmat. De vochtige en droge heischrale graslanden hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerkende soorten zoals Tormentil, Hondsviooltje, Borstelgras en Tandjesgras. Soorten die duiden op een vochtige tot natte karakter zijn Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Klokjesgentiaan en Dopheide. Heidekartelblad en Liggende vleugeltjesbloem zijn kenmerkende soorten voor heischrale graslanden. Klokjesgentiaan en Dopheide komen ook voor in de vochtige heide.

Dit is een subtype van het Europees beschermd habitat Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (6230).