Stijve zegge

Carex elata

Habitat: 

Stijve zegge is een soort van natte greppels, sloten, moerassen, wilgenbos en andere moerasbosjes. Ze komt voornamelijk voor op zandige en venige bodems. Veelal is er sprake van voedselarme kwel. Het water is meestal licht zuur. Hakhoutbeheer in natte bossen kan de soort doen uitbreiden.