BWK: Grote zeggenvegetatie (mc)

BWK-codes: mc

De karteringseenheid mc is gebruikt om grote zeggenvegetaties aan te duiden. Dit zijn dense, laagblijvende en eerder soortenarme gemeenschappen, gedomineerd door één of meerdere grote zeggensoorten. Meestal betreft het scherpe zegge, moeraszegge of oeverzegge.