Draadzegge

Carex lasiocarpa

Habitat: 

Draadzegge houdt ervan om geregeld met de voeten in het water te staan. De soort verkiest neutrale tot zwak zure condities die ten dele door grondwater beïnvloed zijn. Dat kan zowel op venige, zandige als lemige bodem. Meestal komt ze voor waar regenwater en grondwater met elkaar in contact komen. Een beperkte basenrijkdom, binnen wortelbereik, is dus belangrijk. Voldoende ijzer of andere fosfaatbindende kationen (zoals calcium) zijn eveneens noodzakelijk, want draadzegge groeit enkel bij fosfaatarmoede. De soort draagt bij tot de verlanding van vennen, dikwijls onder de vorm van trilveen nabij de oever.