Brak

tussen zoet en zout

Definitie: 

Qua zoutgehalte tussen zoet- en zoutwater in liggend. Waar rivieren in zee uitmonden is er een zone waar het water brak is. Het is ook mogelijk dat zout water via kwel in polders opwelt waardoor ook brakke of zilte omstandigheden ontstaan.