Scherpe zegge

Carex acuta

Habitat: 

Scherpe zegge groeit langs de oevers van sloten, poelen en vijvers, in natte hooilanden en moerassige gedeelten in graslanden, en in veenmoerassen.