Poelruit

Thalictrum flavum

Habitat: 

Poelruit is een soort die in natte ruigten groeit op matig voedselrijke tot voedselrijke bodems. De soort gedijt vooral goed op plaatsen langs rivier en kanalen waar strooisel zich opstapelt. Verder groeit ze in moerasspirearuigten in riviervalleien en beekdalen.