Grote zeggen

Carex acutiformis-groep

Beschrijving: 

Grote zeggenvegetaties zijn dense, laagblijvende en eerder soortenarme gemeenschappen, gedomineerd door één of meerdere grote zeggensoorten. Meestal betreft het scherpe zegge, moeraszegge of oeverzegge. Deze zeggensoorten kenmerken zich door hun forse formaat, bladeren die een halve centimeter tot een centimeter breed zijn, met dikwijls een scherpe rand.

Habitat: 

Allerlei natte en moerassige plaatsen zijn geschikt als groeiplaats voor Grote zegges: de oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en vijvers, kwelplaatsen, natte graslanden, moerassige laagten in bossen en weiden, duinpannen, nat onbemest hooiland, langs de oevers van sloten, plassen en kanalen enz.