Rietgras

Phalaris arundinacea

Habitat: 

Rietgras is een oeverplant van natte milieus met sterk wisselende waterstanden en voedselrijk of zelfs vervuild water.