Graslandfase: Dominant stadium, fase 2

Beschrijving: 

Fase 2 herken je aan de dominantie (> 50%) van Gestreepte witbol, Glanshaver en/of Grote vossenstaart. Deze soorten kunnen ook samen voorkomen, maar vaak is één van de 3 soorten dominant. De kleur en structuur van het grasland is homogeen en wordt bepaald door het dominante gras. Gestreepte witbol geeft een stro-roze kleur vanaf half-mei, na de bloei wordt het strokleurig. Bij vossenstaart ziet men begin mei reeds een paarse gloed van de meeldraden. Glanshaverdominantie valt op door de glanzende kleur en de hoge pluimen van Glanshaver.

Gangbaar gebruik: 

Meestal een late eerste maaisnede (na half juni) gevolgd door naweiden met 2 GVE/ha. Ofwel nog een tweede maaibeurt eind augustus, september.

Beheer: 

Door stopzetten van bemesting en een eerste vroege maaibeurt in mei kan je het grasland omvormen naar fase 3. Na de eerste maaibeurt moet er nog een tweede maaibeurt komen in september.