Grote vossenstaart

Alopecurus pratensis

Grote vossestaart is een middelhoge tot hoge, lichtgroene, overblijvende plant. Als eerste gras in graslanden en bermen, begint hij in april te bloeien, nog vóór Reukgras. Op de lentebloei volgt soms nog een beperkt nabloei in zomer en herfst. Voor vorst is hij heel weinig gevoelig. Onder zeer voedselrijke en tevens vochtige omstandigheden is Grote vossestaart zeer concurrentiekrachtig, waardoor zijn begroeiing dikwijls soortenarm is.