BWK: Weilandcomplex met veel sloten en of microreliëf (hpr)

BWK-codes: hpr*

De eenheid hpr heeft net als het soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) betrekking op vrij soortenarme vegetaties. De soortenrijke hpr*-graslanden worden, wat soortensamenstelling betreft, besproken onder het soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp*).