Kamgras

Cynosurus cristatus

Beschrijving: 

Kamgras is een meestal middelhoge, grijzig-groene, in kleine, dichte pollen groeiende, weinig of niet behaarde, kortlevend-overblijvende plant, die omstreeks het begin van de zomer en soms opnieuw in de nazomer bloeit.

Beheer: 

Tegenwoordig is Kamgras een indicator van oudere en minder intensief gebruikte weiden, die nooit zijn geploegd en heringezaaid (historisch permanent grasland), en een soort die voor het natuurbehoud aanzienlijk hoger wordt gewaardeerd dan vroeger. Vegetatiekundig wordt er ook gesproken van de kamgraslanden : beweide, vrij voedselrijke graslanden met bijvoorbeeld Madeliefje en Witte klaver. Verder groeit het gewoonlijk samen met Veldbeemdgras, Gewoon struisgras en Engels raaigras.

Habitat: 

Het is voornamelijk een weidegras van vochthoudende tot vrij droge, tamelijk voedselrijke, zwaardere bodems. Sterk zure grond, sterke uitdroging en langdurige overstroming worden niet verdragen. Voor vorst is het ook nogal gevoelig, maar door een zekere mate van bodemverdichting wordt het dan weer begunstigd. In zuivere hooilanden die nooit beweid worden verdwijnt het na enkele jaren, tenzij op de paden. Een redelijke bemesting en dicotylendodende herbiciden zijn voor Kamgras geen probleem.