Natuurstreefbeeld: Kalkrijk kamgrasland (6510_huk)

Kalkrijk kamgrasland is vooral te vinden op kalkrijke klei in de polders en op kalkrijke leemgronden in Haspengouw en Voeren, vaak op hellingen en in bermen die worden beweid door koeien en soms ook licht worden bemest. De standplaatsen zijn gemiddeld wat voedselrijker en beter vochthoudend dan die waar kalkrijk heischraalgrasland of kalkgrasland voorkomt. Deze twee laatste natuurtypes zijn nog veel zeldzamer dan kalkrijk kamgrasland. Kamgraslanden worden begraasd, meestal door koeien soms door paarden of schapen. Door deze graasdruk zijn planten met een wortel- of stengelrozet in het voordeel. Kenmerkende rozetsoorten voor kalkrijk kamgrasland zijn bijvoorbeeld Aarddistel, Ruige leeuwentand, Gulden sleutelbloem en Ruige weegbree. Daarnaast komen ook soorten voor van het Glanshavergraslandtype zoals Margriet, Beemdkroon en Goudhaver. Het zijn soortenrijke graasweides die bij maaibeheer zouden evolueren naar soortenrijke kalkrijke glanshaverhooilanden.
Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitat Glanshaver en -vossenstaartgraslanden (6510)