Gulden sleutelbloem

Primula veris

Habitat: 

Gulden sleutelbloem is een overblijvende lentebloeier. In tegenstelling tot stengelloze en slanke sleutelbloem komt hij later op het jaar tot bloei (april-mei). In Vlaanderen is de soort voornamelijk teruggedrongen tot kleine landschapselementen (vooral wegbermen, rivierdijken en kanaalbermen). Daarnaast komt ze ook voor in krijthellinggrasland en in duingrasland op humeuze bodem. De soort wordt voornamelijk aangetroffen op matig droge, maar niet te sterk uitdrogende, meestal kalkrijke grond. Soorten die vaak aangetroffen worden op plaatsen met gulden sleutelbloem zijn ruige weegbree, knolboterbloem, voorjaarszegge, zeegroene zegge en goudhaver.